Gjaldskrá

Gjaldskrá - Gildir frá 1. maí 2019

1.0. Almennt um Þóknun.

1.1. Eftirfarandi gjaldskrá er leiðbeinandi um þjónustu og gildir nema að um annað hafi verið samið.

1.2. Þóknunarfjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar með virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram.

2.0. Kaup og sala.

2.1. Sala fasteigna og skipa.

2.1.1. Sala fasteigna og skráðra skipa í einkasölu 1,95 % af söluverði auk virðisauka.

2.1.2. Sala fasteigna og skráðra skipa í sérhæfðri einkasölu 2,5 % af söluverði auk virðisauka.

2.1.3. Sala fasteigna og skráðra skipa í almennri sölu 2,9 % af söluverði auk virðisauka.

2.1.4. Aðstoð og/eða skjalafrágangur við sölu og kaup fasteigna og skráðra skipa 1,0% af söluverði, þó aldrei lægri en kr. 290.000,-

2.1.5. Sala félaga og atvinnufyrirtækja 5-13% af heildarsölu, þ.m.t. birgðir auk virðisaukaskatts.

2.1.6. Sala bifreiða sem settar eru upp í kaupverð fasteigna 3 % af söluverði auk virðisauka, en þó aldrei lægri en kr. 62.250,- með vsk.

2.1.7. Endursala eignar sem áður hefur verið seld í makaskiptum 1,5 % af söluverði auk virðisaukaskatts. Miðast við einkasölu.

2.1.8. Sala sumarhúsa 3,0 % af söluverði auk virðisaukaskatts.

2.2. Makaskipti

2.2.1. Við makaskipti er þóknun samkv. einkasölu sbr. framangreint.

2.2.2. Hafi eign sem boðin er í makaskiptum verið í einkasölu hjá öðrum fasteignasala er seljandi ekki undanþeginn uppgjöri við þann fasteignasala samkvæmt sölusamningi.2.3. Lágmarkssöluþóknun er kr. 334.800,-

3.0. Þóknun fyrir Leigumiðlun.

3.1. Íbúðarhúsnæði

3.1.1. Þóknun fyrir auglýsingu á vefnum. Kr.: 6.200,- auk vsk.

3.1.2. Þóknun fyrir gerð leigusamnings er kr. 40.000,- auk vsk.

3.1.3. Þóknun fyrir að annast milligöngu um og gerð leigusamnings ásamt áreiðanleikakönnun, samsvarar 60 % af mánaðar leigu hins leigða auk virðisaukaskatts. Lágmarksþóknun kr.: 62.000,- Fasteignasala Kópavogs auglýsir og kynnir, leigusali sýnir.

3.1.4. Þóknun fulla þjónustu við milligöngu um og gerð leigusamnings ásamt áreiðanleikakönnun samsvarar 100% af mánaðar leigu hins leigða auk virðisaukaskatts. Lágmark kr: 80.600,-Lögg. leigumiðlari auglýsir, kynnir, tekur ljósmyndir, sýnir, gerir áreiðanleikakönnun, gagnaöflun og leigusamning.

3.1.5. Fyrir almenna ráðgjöf og eftirfylgni, t.d. vegna vanefnda, greiðist samkvæmt tímagjald.

3.1.6. Áreiðanleikakönnun fyrir leigusala kr. 6.200,-

3.1.7. Leigutaki sem kemur í leigusamning hjá Fasteignasölu Kópavogs greiðir þjónustugjald kr. 6.200,-

3.1.8. Innheimta húsaleigu, 3% af leigufjárhæð + vsk.

3.2. Atvinnuhúsnæði

3.2.1. Þóknun fyrir gerð leigusamnings um atvinnuhúsnæði samsvarar eins mánaðarleigu hins leigða auk virðisaukaskatts.

3.2.2. Þóknun fyrir leigusamning, sem gerður er til fimm ára eða lengri tíma samsvarar eins og hálfsmánaðar leigu auk virðisaukaskatts.

3.2.3. Innheimta húsaleigu, 3% af leigufjárhæð + vsk.

4.0. Skoðun og verðmat fasteignar.

4.1. Skriflegt verðmat á íbúðarhúsnæði fyrir fjármálastofnanir er kr. 25.000.- auk vsk.

4.2. Skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði er 0,1 % af verðmati auk virðisauka, en að lámarki kr. 62.000.-

5.0. Ýmis skjalagerð og ráðgjöf.

5.1. Þóknun fyrir yfirferð og rýni í samninga og skjöl við sölu eða kaup fasteigna og skipa eða annarra eigna sem fasteignasali, lögmaður eða annar hefur gert er samkvæmt tímagjaldi.

5.2. Í þeim tilvikum sem gerð veðleyfa, veðbandslausna, umboða, skuldabréfa, tryggingabréfa og annara gjörninga, sem ekki tengist kaupsamningsgerð er þóknun kr. 6.200.- fyrir hvert skjal með vottun ef við á auk tímagjalds.

5.3. Þóknun fyrir ráðgjöf, leiðbeiningar og fundarsetu er samkvæmt tímagjaldi.

5.4. Þóknun fyrir vinnu við eignaumsýslu, gerð samninga um skuldaskil og uppgreiðslu lána er samkvæmt tímagjaldi.

6.0. Ýmis ákvæði.

6.1. Kaupendaþóknun(umsýslugjald). Kaupandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 62,000,- m/vsk fyrir þjónustu fasteignasölunnar vegna lögboðinnar hagsmunagæslu.

6.2. Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 43.400,- m/vsk vegna öflunar gagna um eignir, svo sem vegna veðbókarvottorða, ljósrit teikninga og ýmissa skjala.

6.3. Leigutaki sem kemur í leigusamning hjá Fasteignasölu Kópavogs greiðir þjónustugjald kr. 6.200,-

6.4. Kostnað við gerð og birtingu auglýsinga skal viðskiptamaður greiða samkvæmt gjaldskrá viðkomandi auglýsingamiðils hverju sinni.

6.5. Krefjist verkið vinnu utan venjulegs vinnutíma eða á helgidögum áskilur Fasteignasala Kópavogs sér rétt til að reikna álag 50% milli 18:00 og 22:00 og 100% eftir 22:00 – 7:00 og á frídögum og helgidögum.

7.0. Tímagjald.

7.1. Almennt tímagjald er kr. 15.000,- auk vsk

7.2. Tímagjald löggilts fasteigna- og skipasala er kr. 17.500- auk vsk

7.3. Tímagjald lögfræðings 20.000,- auk vsk